Lemon biflavonoids extract

Tên gọi khác: Lemon biflavonoids extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất biflavonoid từ chanh)

Thu được bằng cách chiết từ dầu vỏ chanh. Xem thêm biflavonoid; lemon extract.


Top