Lily extract

Tên gọi khác: Lily extract

(Tiếng Việt. Chiết xuấtlily)

Có đến hơn 100 loài khác nhau thuộc chủng lily đã được biết với tính chất đặc trưng là khử trùng và làm sạch da. Các nhà thảo mộc học cũng gán cho hoa lily Madonna tính chất làm dịu và làm se da. Chiết xuất thu được từ búp được sử dụng chủ yếu nhờ tính chất làm mềm, lành và dịu da, và hoạt tính kháng viêm. Chiết xuất từ lá và rễ của hoa súng trắng được mô tả là có tính chất làm se, liền da và kháng viêm.


Top