Lime tree extract

Tên gọi khác: Lime tree extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất cây chanh xanh)

Phần chiết xuất chủ yếu từ cây chanh xanh thu được duy nhất từ hoa. Một vài chiết xuất khác có thể thu được từ lá và nhựa. Chiết xuất cây chanh xanh thỉnh thoảng cũng được gọi là chiết xuất cây đoan. Xem thêm linden extract.


Top