Madonna lily

Tên gọi khác: Madonna lily

(Tiếng Việt. Hoa lily madonna)

Xem thêm white lily bulb extract.


Top