Marshmallow root extract

Tên gọi khác: Marshmallow root extract

 (Tiếng Việt. Chiết xuất rễ cây marshmallow)

Xem thêm althea extract; marshmallow extract.


Top