Menthol methyl lactate

Tên gọi khác: Menthol methyl lactate

Chất làm mát và cũng có thể được sử dụng như hương liệu.


Top