Methionin

Tên gọi khác: Methionin

Xem thêm methionine.


Top