Milk thistle (Carduus marianus)

Tên gọi khác: Milk thistle (Carduus marianus)

(Tiếng Việt. Cây kế sữa)

Có tính chất làm lành vết thương. Sử dụng trong các loại nước toner và nước thơm dùng sau khi cạo lông.


Top