Mimosa essence

Tên gọi khác: Mimosa essence

(Tiếng Việt. Tinh dầu cây trinh nữ)

Một loại hương liệu. Tinh dầu cây trinh nữ gắn liền với các tính chất kháng viêm và làm se. Nó có thể gây nên các phản ứng dị ứng trên da. Xem thêm mimosa tenuiflora.


Top