Mulberry glycolic extract

Tên gọi khác: Mulberry glycolic extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất glycolic dâu tằm)

Chất làm se.


Top