Pansy extract (Viola tricolor)

Tên gọi khác: Pansy extract (Viola tricolor)

(Tiếng Việt. Chiết xuất hoa bướm)

Các tính chất thỏa mộc của nó bao gồm làm dịu, chữa lành và làm sạch. Thành phần hoạt tính của chiết xuất này gồm có saponin, các hợp chất salicylic, tannin và flavonoid (chẳng hạn như rutin, violantin, scoparin, vitexine, saponaretin, orientin), dầu dễ bay hơi, và các glycoside của methyl ester của axit salicylic. Chiết xuất hoa bướm được khuyến cáo sử dụng trong các sản phẩm dành cho da khô và cho nhiều loại vấn đề trên da.


Top