Peach kernel extract

Tên gọi khác: Peach kernel extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất hạt đào)

Một chất mang được tin là có tính làm mềm, làm dịu, và làm mịn. loại dầu này được trích ly từ hạt của quả đào.


Top