Peanut fat

Tên gọi khác: Peanut fat

(Tiếng Việt. Chất béo từ đậu phộng)

Sử dụng để tạo tính đồng nhất cho sản phẩm mỹ phẩm. Chất béo đậu phộng là dầu đậu phộng đã được hydro hóa. Xem thêm peanut oil.


X
Top