Peg-16 glyceride macadamia

Tên gọi khác: Peg-16 glyceride macadamia

Chất làm mềm. Có nguồn gốc từ các glyceride trong dầu hạt macadamia.


Top