Peg-2 ceteareth

Tên gọi khác: Peg-2 ceteareth

Một chất nhũ hóa.


X
Top