Peg-40 castor oil (hydrogenated)

Tên gọi khác: Peg-40 castor oil (hydrogenated)

(Tiếng Việt. PEG-40 dầu thầu dầu (đã hydro hóa))

Một chất nhũ hoá, hoạt động bề mặt và chất hoà tan mạnh được sử dụng để hoà tan các tinh dầu và hương liệu vào các loại kem và lotion dầu-trong-nước. Nớ tương tự như PEG-30 dầu thầu dầu nhưng đặc hơn; nó giống một dạng kem mềm hơn là dung dịch. Dạng đã được hydro hoá thường được đặc biệt sử dụng làm chất nhũ hoá phi ion cho tinh dầu và hương liệu.


Top