Peg-octanoate

Tên gọi khác: Peg-octanoate

Tất cả các PEG octanoate đều được liệt kê như là nhữung chất nhũ hoá bất chấp số các PEG có trong công thức.


Top