Peppermint oil

Tên gọi khác: Peppermint oil

(Tiếng Việt. Dầu bạc hà cay)

Gắn liền với các tính chất làm mới, làm mát, diệt khuẩn, và chống kích ứng. Nó cũng được sử dụng như một loại hương liệu. Dầu bạc hà cay có thể làm giảm các phản ứng dị ứng như sốt mùa hè, phát ban và kích ứng da, đặc biệt nếu như có một lớp băng phủ bên trên dầu. Được trích ly từ lá của cây bạc hà cay, hàm lượng menthol thu được chiếm tới hơn 50%. Xem thêm mint oil.


X
Top