Phosphatidyllinositol

Tên gọi khác: Phosphatidyllinositol

Thành phần phụ của màng liposome mỹ phẩm và dược phẩm.


Top