Phosphatidylserine

Tên gọi khác: Phosphatidylserine

Sử dụng trong quá trình sản xuất một lượng lớn liposome.


Top