Plant extract

Tên gọi khác: Plant extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất thực vật)

Một thuật ngữ được ưa chuộng và khá toàn diện thường sử dụng cho nhằm đạt hiệu quả thương mại. Sự thiếu tính riêng biệt của nó không cho phép xác định những hiệu quả tiềm ẩn, tính chất thảo mộc hay tác động kích ứng.


Top