Pollen extract

Tên gọi khác: Pollen extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất phấn hoa)

Một loại chiết xuất thu được từ phấn của hoa.


Top