Poloxamer 788

Tên gọi khác: Poloxamer 788

Một polymer hoạt động bề mặt. Sự thay đổi con số (ví dụ poloxamer 188 so với poloxamer 788) chỉ rõ độ vững chắc của nguyên liệu, thông thường từ dạng lỏng biến đổi thành dạng rắn. Con số đi kèm càng cao, nguyên liệu càng trở nên rắn chắc.


Top