Polyalkoxy ester

Tên gọi khác: Polyalkoxy ester

Chất làm đặc, bổ trợ nhũ hóa, và dưỡng thể được sử dụng trong các công thức mỹ phẩm.


Top