Polyether-1

Tên gọi khác: Polyether-1

Một chất làm đặc có khả năng nhũ hóa. Có thể cung cấp độ ẩm và nhờn.


X
Top