Polyethylene terephtalate

Tên gọi khác: Polyethylene terephtalate

Chất tạo màng và tăng độ nhớt. Đây là một polymer tổng hợp.


Top