Polysorbate 80 nf

Tên gọi khác: Polysorbate 80 nf

Chất nhũ hóa ưa nước, phân tán sắc tố da sử dụng cho dầu và nước hoa. Được sử dụng trong kem dưỡng, lotion và kem nền trang điểm.


Top