Potassium chloride

Tên gọi khác: Potassium chloride

(Tiếng Việt. Kali clorur)

Một tác chất phòng thí nghiệm được sử dụng để làm chất tăng độ nhớt trong các sản phẩm mỹ phẩm và dược phẩm.


Top