Potassium sulfate

Tên gọi khác: Potassium sulfate

(Tiếng Việt. Kali sulfate)

Một thuốc thủ trong mỹ phẩm. Kali sulfate là một muối vô cơ với chức năng chính là tăng độ nhớt.


X
Top