Ppg-2-peg 20 isocetyl acetate

Tên gọi khác: Ppg-2-peg 20 isocetyl acetate

Chất  mùi và nhũ hoá cho hệ dầu-trong-nước.


X
Top