Pregnenolone hemisuccinate

Tên gọi khác: Pregnenolone hemisuccinate

Sử dụng cục bộ như một chất kháng viêm và chống châm chích. Đây là một loại corticosteroid. Xem thêm primrose extract.


Top