Propyl paraben

Tên gọi khác: Propyl paraben

Một trong những chất bảo quản được sử dụng nhiều nhất để chống lại vi khuẩn và mốc. Nó có khả năng gây mẫn cảm thấp và chỉ số độc tính cũng thấp, và được cho là rất an toàn. Được đánh giá là vật liệu thô không gây mụn. Xem thêm mục paraben ở chương 4.


Top