Propylene glycol ceteth-3 acetate

Tên gọi khác: Propylene glycol ceteth-3 acetate

Một chất làm mềm dùng trong các sản phẩm dưỡng ẩm.


Top