Propylene glycol di-isostearate

Tên gọi khác: Propylene glycol di-isostearate

Được đánh giá là một chất làm mềm vượt trội. Tương tự như dầu jojoba.


Top