Ptfe (polytetrafuoroethylene)

Tên gọi khác: Ptfe (polytetrafuoroethylene)

Một chất độn, nó cũng được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm để cải thiện cảm giác của công thức và độ lan tỏa. PTFE cũng có thể có một vài tiềm năng chống thấm nước.


Top