Ricinoleamine dea

Tên gọi khác: Ricinoleamine dea

Một chất nhũ hoá với độ nhờn và tính chất tạo độ ẩm và làm mềm tốt. Nó cũng có thể đóng vai trò như một chất tạo bọt và ổn định hoá công thức khi được trộn chung với chất hoạt động bề mặt phi ion như lauryl sulfate.


Top