Roe extract (Acipenser stellarius)

Tên gọi khác: Roe extract (Acipenser stellarius)

(Tiếng Việt. Chiết xuất trứng cá)

Được sử dụng trong các sản phẩm dành cho da dầu, da trưởng thành và bị mất nước cần phải phục hồi. Nó có hàm lượng vitamin cao và đa dạng, bao gồm các vitamin A, B­1, B2 và B6, D và E. Chiết xuất trứng cá có chứa một danh sách các thành phần khác, bao gồm coban, đồng, flo, iod, sắt, ma-giê, mangan, phosphor, silic, và kẽm. Các axit amin có mặt gồm axit glutamic, glycine, methionine, lysine, arginine, histidine, và axit aspartic. Thêm vào đó, trứng cá có các axit amin thiết yếu chứa lưu huỳnh và các axit béo không no. Ngưỡng sử dụng kéo dài từ 1 đến 5% tùy thuộc vào loại sản phẩm. Được sản xuất từ trứng cá tầm.


X
Top