Roman chamomile oil (Anthemis nobilis)

Tên gọi khác: Roman chamomile oil (Anthemis nobilis)

(Tiếng Việt. Dầu cúc La Mã)

Đây là loài cúc phổ biến nhất. Nó khác với giống hoa cúc Đức (matricaria). Được đánh giá là có khả năng làm lành và làm săn. Xem chamomile.


Top