Rose extract (Rosa sp.)

Tên gọi khác: Rose extract (Rosa sp.)

(Tiếng Việt. Chiết xuất hoa hồng (chi Rosa))

Gắn liền với các tính chất làm se, làm săn, và khử mùi. Nó cũng được sử dụng như một loại hương liệu.


X
Top