Sclerotium gum

Tên gọi khác: Sclerotium gum

(Tiếng Việt. Gôm hạch nấm)

Có thể được dùng làm chất làm đặc và  cũng như cải thiện cảm giác trên da của công thức và độ lan tỏa.


Top