Sodium aluminuschlorohydroxylactate

Tên gọi khác: Sodium aluminuschlorohydroxylactate

(Tiếng Việt. Natri aluminuschlorohydroxylactate)

Một hoạt chất làm se trong mỹ phẩm. Đây là một muối vô cơ.


Top