Sodium isostearoyl lactylate

Tên gọi khác: Sodium isostearoyl lactylate

(Tiếng Việt. Natri isostearoyl lactylate)

Một ester của axit lactic với khả năng giữ ẩm.


Top