Sodium polystyrene sulfonate

Tên gọi khác: Sodium polystyrene sulfonate

(Tiếng Việt. Natri polystyrene sulfonate)

Chất tạo màng. Nó giữ hoạt tính ở đúng vị trí và cho cảm giác da săn chắc. Nó được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp.


Top