Sodium ricinolate

Tên gọi khác: Sodium ricinolate

(Tiếng Việt. Natri ricinolate)

Một chất nhũ hoá sử dụng trong một số xà bông và dược phẩm nhất định. Nó là muối natri của axit béo lấy từ dầu thầu dầu.


Top