Soy bean proteins

Tên gọi khác: Soy bean proteins

(Tiếng Việt. Protein đậu nành)

Có tính chất chống kích ứng tốt.


Top