Spearmint oil (Mentha viridis)

Tên gọi khác: Spearmint oil (Mentha viridis)

(Tiếng Việt. Dầu bạc hà lục)

Một chất làm mát, khích thích mùi thơm được mô tả là có tính chất làm sạch và làm thông mũi. Được chỉ định cho da mụn và da dầu. Mùi thơm và hoạt tính trị liệu của nó tương tự với dầu bạc hà cay nhưng tươi mát hơn và đỡ gắt hơn. Xem thêm mint oil.


X
Top