Spirulina amino acids

Tên gọi khác: Spirulina amino acids

(Tiếng Việt. Axit amin Spirulina)

Một phức hợp của các axit amin với khả năng dưỡng ẩm cao, có nguồn gốc từ khuẩn Spirulina platensis.


Top