Srabwort

Tên gọi khác: Srabwort

(Tiếng Việt. Thổ mộc hương;)

Xem elecampane.


X
Top