Stonecrop (Sempervirum tectorum)

Tên gọi khác: Stonecrop (Sempervirum tectorum)

Tên gọi khác: houseleek; hens and chicks.

(Tiếng Việt. Cây Stonecrop)

Có tính kháng viêm và làm se, các nghiên cứu cũng chỉ ra thêm tính chất kháng oxy hóa. Thành phần của nó bao gồm carbohydrate, axit isocitric, axit citric, axit malic, các axit amin tự do (asparagine), axit caffeic và các flavonoid. Xem thêm malic acid; citric acid, flavonoid.


Top