Sucrose polycottonseedate

Tên gọi khác: Sucrose polycottonseedate

Một chất dưỡng da, làm mềm, và nhũ hoá.


Top